Shirabe Tsukuyomi (Symphogear)

Screenshot Pinups

Below are special screenshot pinups of Shirabe Tsukuyomi, from the Symphogear anime.

Screenshot Gallery

Symphogear G

Below are screenshots of Shirabe Tsukuyomi, from the Symphogear G anime.

 

Symphogear GX

Below are screenshots of Shirabe Tsukuyomi, from the Symphogear GX anime.

Symphogear AXZ

Below are screenshots of Shirabe Tsukuyomi, from the Symphogear AXZ anime.